هاست اختصاصی ارزان

هاست اختصاصی ارزان 64

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 512 مگ فضا
 • اختصاصی 64 مگ رم
 • 5 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • 5 عدد تعداد زیر دامنه
 • 5 عدد تعداد اکنت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل
هاست اختصاصی ارزان 64 ویژه

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 1 گیگ فضا
 • اختصاصی 64 مگ رم
 • 10 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • 5 عدد تعداد زیر دامنه
 • 5 عدد تعداد اکنت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل
هاست اختصاصی ارزان 128

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 2 گیگ فضا
 • اختصاصی 128 مگ رم
 • 20 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • 5 عدد تعداد زیر دامنه
 • 5 عدد تعداد اکنت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل
هاست اختصاصی ارزان 128 ویژه

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 4 گیگ فضا
 • اختصاصی 128 مگ رم
 • 40 گیگ پهنای باند
 • 1 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • 5 عدد تعداد زیر دامنه
 • 5 عدد تعداد اکنت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل