هاست پربازدید هاست پرسرعت جهت سایتهای پربازدید و سنگین

این هاست ها ویژه کارهای حرفهای طراحی و بسته بندی شده است

هاست اختصاصی استاندار

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 4 گیگ فضا
 • اختصاصی 256 مگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکنت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل
هاست اختصاصی پیشرفته

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 8 گیگ فضا
 • اختصاصی 512 مگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکنت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل
هاست اختصاصی فوق پیشرفته

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 16 گیگ فضا
 • اختصاصی 1024 مگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 8 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکنت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل
هاست اختصاصی حرفه ای

SSL اختصاصی رایگان
انتخاب نسخه php
تحویل در لحظه

 • هارد SSD پرسرعت 20 گیگ فضا
 • اختصاصی 2048 مگ رم
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 عدد تعداد دامنه قابل اتصال
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد اکنت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • CloudLinux سیستم عامل
 • LiteSpeed وب سرور
 • DirectAdmin کنترل پنل